• ITS – Intelligent Transport Systems
  • ITS – Intelligent Transport Systems
  • ITS – Intelligent Transport Systems

ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách společnosti ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.,
mladé a dynamické firmy poskytující veškeré služby a činnosti zejména z oblasti Inteligentních dopravních systémů.

Inteligentní dopravní systémy (ITS) jsou moderní informační a komunikační technologie, které přímo na pozemní komunikaci sledují a vyhodnocují konkrétní charakteristiky provozu, informují o aktuální dopravní situaci nebo provoz na komunikaci podle stanovených pravidel bezprostředně řídí. ITS systémy jsou někdy také označované jako Dopravně-telematické systémy, resp. jejich aplikace, kdy integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů. ITS jsou pokročilé systémy, které využívají informačních a komunikačních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopravního provozu a pro efektivnější podporu procesu přepravy osob nebo věcí.

ITS systémy jsou integrální součástí dopravního a přepravního procesu a kromě vlastního řízení dopravního provozu umožňují analyzovat minulý stav a předvídat budoucí vývoj dopravního provozu. Systémy ITS mohou pomoci také odhalovat závažnou trestnou činnost v dopravě.

Hlavním přínosem zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb z hlediska společenských přínosů
je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy i provozu.

UŽIVATELÉ SYSTÉMU:

všichni účastníci dopravního procesu ( státní správa, dopravci atd.)

DOPRAVA:

silniční, železniční, vodní, letecká, multimodální přepravní systémy, IDS

Produkty a služby

Společnost ITS - Inteligent Transport Systems, s.r.o. nabízí rovněž další činnosti týkající se vypracování strategií a taktiky pro řešení různých kritických oblastí pro navrhování, hodnocení, projektování, správu, obnovu a udržování a rozvoj dopravních cest na území České republiky a ve spolupráci s renomovanými zahraničními rovněž také v zemích Evropské unie - Slovensko, Polsko, Maďarsko atd. se zaměřením na stavby a objekty veškerých druhů doprav - železniční, silniční, letecká, vodní, multimodální přepravní systémy atd.

Tyto specifické činnosti jsou zejména zaměřeny na:
- rozbory organizační struktury společností a jeho podřízených organizací podle požadavku zadavatele
- zhodnocení stavu přípravy projektů staveb
- ekonomické hodnocení stavebních objektů
- hodnocení nařízení, předpisů zákonných požadavků včetně jejich administrace
- dopravní portály
- anylýza stávajících metodil stanovení ekonomické efektivnosti staveb
- analýza kategorizace a standartizace stavebních objektů
- vyhodnocení oprávněných požadavků státu a regionů na stavební objekty
- hodnocení možnosti financování dopravních staveb ze SFEU a ostatních zdrojů

Naše reference

Připravujeme