Společnost ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.

nabízí svým zákazníkům produkty a služby, které je možné rozdělit do několik základních skupin:
 • služby pro cestující a řidiče (uživatelé) - například informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům prostřednictvím informačních systémů na dálnicích, dopravní informace presentované prostřednictvím rádia, televize nebo Internetu, informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace, kongesce atd.), služby mobilních operátorů, atd.
 • služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) - sledování kvality dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení bezpečnosti dopravního provozu, ekonomika dopravních cest, atd.
 • služby pro provozovatele dopravy (dopravci) - volba dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálková diagnostika vozidel, dodávka náhradních dílů, atd.
 • služby pro veřejnou správu - napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy (ISVS), sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, řešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, státu, atd.
 • služby pro bezpečnostní a záchranný systém (IZS - integrovaný záchranný systém) propojení systémů dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, zabezpečení lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií, nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd.
 • služby pro finanční a kontrolní instituce (pojišťovny, leasingové společnosti, atd.) - elektronická identifikace vozidel a nákladů, sledování a vyhledávání odcizených vozidel, elektronické platby za poskytnuté ITS služby, atd.

Pro řešení základních komponentů dopravně – technických systémů

společnost ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. nabízí ITS aplikace se zameřením na:
 • Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního prostředku atd.)
 • Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů, atd.)
 • Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury, atd.)
 • Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní správa atd.)
 • Podpora při řízení dopravních prostředků (proti-srážkové systémy, noční vidění, atd.)
 • Podpora mobility občanů (před-cestovní informace, osobní informační a navigační služby, atd.)
 • Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů, policie atd.)
 • Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků)
 • Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační databáze, atd.)

Zaujaly Vás naše služby?

Rádi se Vám budeme věnovat a společně nalezneme to nejlepší řešení