Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií

reg číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020267

Projekt má zajistit nové poznatky pro vytvoření inovovaného produktu nového diagnostického systému pro měření kritických komponentů železničního svršku pomocí opto-laserové metody. Cílem je zajištění vysoké bezpečnosti železniční dopravní cesty jako kritické infrastruktury, zvýšení propustnosti železniční dopravní cesty, snížení energetické náročnosti, zvýšení rychlosti železniční dopravy a snížení nákladu na opravu a údržbu železničního svršku.

Cílem je zajištit vyšší bezpečnost kritické železniční infrastruktury (železniční cesty) a identifikace defektů, vad či poškození infrastruktury a dalších zařízení tratě. Forma fyzických kontrol a diagnostiky tratí v posledním období doznala značného rozvoje. Naměřená diagnostická data jsou klíčovým podkladem pro hodnocení tratí a z toho plynoucích činností včetně plánování údržby. Se zvyšující se rychlostí na tratích má diagnostika tratí stále větší význam (zajištění bezpečnosti tratí). Vyšší rychlost projíždějících souprav klade vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost tratí a na zajištění jejich provozuschopnosti.

S nově se objevující moderní technologií Opto-Laserové Technologie nabízí zcela nové možnosti zaznamenání vady či defektů, resp podezření na krytou vadu. kombinace takového HW vybavení s vyvinutým SW se zakomponovaným matematickým algoritmem pro umělou inteligenci a inteligenci okolí (obsahující algoritmus metody pro rozpoznávání objektů v obrazech pro identifikaci oblastí) zajistí strojové rozhodování o kategorii, do které identifikovaný objekt spadá. Takovým postupem bude vytvořen inovovaný produkt s metodou hlubokého učení (Deep Learning + Machine Learning)) pro zajištění neustále se zpřesňující citlivosti měření a chytřejších procesů v identifikaci defektů.

Zaujaly Vás naše služby?

Rádi se Vám budeme věnovat a společně nalezneme to nejlepší řešení